Home

Tematické okruhy

Ekonomické struktury národního inovačního systému


Analýza struktur ekonomiky se prolíná všemi částmi a tématy mapování inovační kapacity České republiky. Strukturami se rozumí nejen odvětvová struktura ...

Hospodářská výkonnost


Hodnocení inovační kapacity ekonomiky se provádí za účelem vytváření podmínek pro zvýšení hospodářské výkonnosti státu prostřednictvím účinné inovační politiky. Tematický ...

Inovace a výkonnost v podnicích


Tento tematický okruh přináší klíčové informace o tom, jak firmy přistupují k inovacím jako zdroji své konkurenční výhody. Zaměřuje se ...

Komercializace a spolupráce s podniky ve veřejných výzkumných organizacích


Veřejné výzkumné organizace jsou významným prvkem NIS. Jsou zdrojem různých typů znalostí a mají zásadní roli v přípravě vysoce kvalifikovaných ...

Lidé a kompetence pro inovace


Lidé představují klíčovou složku inovační kapacity jak na úrovni firmy, tak celé ekonomiky. Tento analytický okruh je zaměřen na:

a ...

Postavení ČR ve světové ekonomice


ČR je často označována jako malá, otevřená, exportně orientovaná ekonomika. Nicméně exportní výkonnost země (export tvoří 85 % HDP) je značně ...

Rámcové podmínky pro podnikání a inovace


Tento analytický okruh je zaměřen na vyhodnocení mezinárodní pozice ČR z hlediska kvality vybraných faktorů ovlivňujících podnikatelské prostředí. Příznivé podnikatelské ...

VaV kapacity podniků


VaV kapacity podnikatelského sektoru jsou významnou oblastí, podle níž lze hodnotit rozvoj znalostní ekonomiky v ČR. Téma proto prolíná celou ...